Więcej informacji o najbliższych szkoleniach 5-6.11.2015

Dwudniowe szkolenie dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego pt. "Excel, Word - przygotowanie do egzaminu ECDL"!

Szkolenie jest połączone z egzaminem ECDL (moduł B3 i B4)

Obserwatorium Specjalistyczne ICT działające przy Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice” prowadzi cykl szkoleń skierowany do pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego. Szkolenia mają na celu  podniesienie kompetencji oraz nabycie nowych umiejętności pracowników JST w zakresie stosowania narzędzi ICT.

"EXCEL, WORD - PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU ECDL"

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu ECDL z dwóch modułów B3 - Przedtwarzanie danych i B4 - Arkusze kalkulacyjne. Dodatkowo zakres szkolenia pozwoli zwiększyć ergonomię i wydajność pracy, a także rozwiąże problemy napotykane przez urzędników w codziennej pracy zawodowej.

Do zakresu szkoleń należeć będą wszystkie zagadnienia będące częścią egzaminów.

UWAGA: Egzamin jest integralną częśćią szkoleń a podejście do niego jest obowiązkowe.

Certyfikaty ECDL zaświadczają, że jego posiadacz potwierdził kompetencje komputerowe. Jest to podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne. Szkolenia i certyfikacje obejmować będą moduły B3 (przetwarzanie tekstów) oraz B4 (arkusze kalkulacyjne).

Zakres egzaminu B3 - Przetwarzanie tekstów:

 • praca z aplikacją,
 • tworzenie dokumentów,
 • formatowanie,
 • obiekty,
 • korespondencja seryjna,
 • przygotowanie wydruków.

Zakres egzaminu B4 - Arkusze kalkulacyjne:

 • użycie aplikacji,
 • komórki,
 • zarządzanie arkuszami,
 • reguły i funkcje,
 • formatowanie,
 • wykresy,
 • formatowanie arkusza.

Certyfikaty B3 i B4 są podstawą do zdania egzaminu EPP e-Urzędnik+ (e-Clerk), który został opracowany dla potrzeb oceny podstawowych umiejętności komputerowych urzędników administracji publicznej.

Zapraszamy do zarejestrowania się na szkolenie.

Formularz rekrutacyjny uczestników (rekrutacja do 15.10.2015 r., do godz. 12:00) -REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Uwaga: O udziale w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału mają osoby, które zapisują się po raz pierwszy w ramach Projektu.

Dokumenty do wglądu

Termin i miejsce szkolenia

19-20.10.2015 r. (poniedziałek-Excel, wtorek-Word) 8:00-15:00 - Gliwice

Termin Egzaminu ECDL - podejście do egzaminu jest obowiązkowe!

27.10.2015 r. - Gliwice

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu ECDL (moduł B3 i B4).

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które w swojej codziennej pracy w urzędzie korzystają z oprogramowania biurowego, w tym właśnie z Microsoft Excel - Microsoft Word.

Harmonogram szkoleń w dniach 19 i 20.10.2015:

08:00 - 08:30 Powitanie

08:30 - 10:00 Szkolenie

10:00 - 10:10 Przerwa kawowa

10:10 - 12:00 Szkolenie

12:00 - 12:30 Przerwa obiadowa

12:30 - 14:00 Szkolenie cd.

14:00 - 14:10 Przerwa kawowa

14:10 - 15:00 Szkolenie cd.

Harmonogram egzaminu w dniu 27.10.2015:

16:30 - 17:30 Egzamin B3

17:30 - 18:30 Egzamin B4

Kontakt

Park Naukowo-Technologiczny
TECHNOPARK GLIWICE

tel: 032 335 85 09

Wszystkie dane »

Obserwatorium działa w ramach:

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistyczych
TechnoPark Gliwice

Kanał YouTube

Nasz FanPage